Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fizika İnstitutu

ƏLİYEV VÜGAR ƏMİR

13 February 2018

ƏLİYEV VÜGAR ƏMİR

Doğum tarixi: 2 Jan. 1955. Azərbaycan vətandaşı
Təhsil: Bakı Dövlət Universiteti (1971/76, Azərbaycan)
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1998, Bakı, Azərbaycan)
Kosmonavtika Federasiyasının fəxri diplomu (1986, SSRİ)
Z. Tağıyev adına Milli mükafat(1997)
Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Milli mükafat və medal (1998)

Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl Medal (2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 11
Monografiyalar - 11
Məqalələr - 80                            

FİZİKA İNSTİTUTUNUN DİREKTORU MÜKAFATA LAYİQ GÖRÜLÜB

23 May 2019
FİZİKA İNSTİTUTUNUN DİREKTORU MÜKAFATA LAYİQ GÖRÜLÜB
23 May 2019

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun direktoru, Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik Nazim Məmmədov Türk Dünyası...           Показать

MAGİSTRLƏR DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİ MÜDAFİƏ EDƏCƏKLƏR

23 May 2019
MAGİSTRLƏR DİSSERTASİYA İŞLƏRİNİ MÜDAFİƏ EDƏCƏKLƏR
23 May 2019

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Fizika Riyaziyyat və Texnika Elmlər Bölməsinin magistrlərinin dissertasiya işlərinin müdafiəsi olacaq...                Показать