Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fizika İnstitutu

Dissertasiya Şurasının bildiriş

13 February 2018

Dissertasiya Şurasının bildiriş

14.03.2018 saat 11:00. Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu  nəzdindəki   D01.011   Dissertasiya Şurasında Səyyarə Adil qızı Nəbiyeva "Stibium və bismut telluridləri əsasında termoelektrik materiallarında üçölçülü defektlər" mövzusunda 2203.01 - "Elektronika" fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

FİZİKA İNSTİTUTUNUN SEKTOR VƏ ŞÖBƏLƏRİNİN İLLİK HESABATI

8 January 2020
FİZİKA İNSTİTUTUNUN SEKTOR VƏ ŞÖBƏLƏRİNİN İLLİK HESABATI
8 January 2020

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda Elmi Şuranın sektor və şöbələrin 2019-cu il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə həsr olunmuş hesabat iclası keçirilib... Показать