Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fizika İnstitutu

Hörmətli həmkarlar, müəlliflər və oxucular

2 October 2019

Hörmətli həmkarlar, müəlliflər və oxucular

https://jophphysics.wixsite.com/ajpphysics                             

FİZİKA İNSTİTUTUNUN SEKTOR VƏ ŞÖBƏLƏRİNİN İLLİK HESABATI

8 January 2020
FİZİKA İNSTİTUTUNUN SEKTOR VƏ ŞÖBƏLƏRİNİN İLLİK HESABATI
8 January 2020

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda Elmi Şuranın sektor və şöbələrin 2019-cu il elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinə həsr olunmuş hesabat iclası keçirilib... Показать