Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fizika İnstitutu

Konfranslar