Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Fizika İnstitutu

Elmi Şura

Elmi Şura

Məmmədov Nazim Timur oğlu, akademik

Bayramov Ayaz Hidayat oğlu, f.-r.e.d.

Abdullayev Nadir Allahverdi oğlu, f.-r.e.d.

Alcanov Məzahir Əmircan oğlu, f.-r.e.d.

Babayev Mirbaba Mircavad oğlu, f.-r.e.d.

Cahangirli Zakir Ağasoltan oğlu, f.-r.e.d.

Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu, akademik

Dəmirov Qafil Mövlan oğlu, f.ü.f.d.

Ələkpərov Oqtay Zeynal oğlu, f.ü.f.d.

Həşimzadə Firudin Məmmədəli oğlu, akademik

Həşimov Arif Məmməd oğlu, akademik

Xəlilzadə Fərhad Teymur oğlu, f.ü.f.d.

Kərimova Elmira Məmmədali qızı, f.-r.e.d.

Qasımov Oqtay Kazım oğlu, müxbir üzv

Mehdiyev Tələt Rzaqulu oğlu, f.-r.e.d.

Məmmədov Əli İsa oğlu, f.-r.e.d.

Nagıyev Şakir Məmməd oğlu, f.-r.e.d.

Nəhmədov Ənvər Pirverdi oğlu, akademik

Paşayev Arif Mircalal oğlu, akademik

Salayev Eldar Yunis oğlu, akademik

Tağıyev Bahadir Hüseyn oğlu, akademik

Abdinov Cavad Şahvələd oğlu, akademik

Süleymanov Zaur İsmayıl oğlu, f.ü.f.d.

Abdullayeva Sevda Həsən qızı, f.-r.e.d.

Asvarov Əbdülkərim İdris oğlu, f.ü.f.d.

Bağırova Sitarə Məmmədhüseyn qızı, f.ü.f.d.

Cəfərov Elçin İman oğlu, f.-r.e.d.

Cəfərova Elmira Əsəd qızı, f.-r.e.d.

Əjdərov Hüsnü Cəngi Xəlil oğlu, f.-r.e.d.

Əsədov Yusif Qəzənfər oğlu, f.-r.e.d.

Həsənov Afiq Rəşid oğlu, müxbir üzv

Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu, müxbir üzv

İsayev Abasət İsa oğlu, f.-r.e.d.

Qacar Çingiz Öveys oğlu, akademik

Qurbanov Mirzə Əbdül oğlu, f.-r.e.d.

Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı, müxbir üzv

Məmmədov Tofiq Qambay oğlu, f.-r.e.d.

Nəcəfov Arzu İslam oğlu, f.-r.e.d.

Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu, f.-r.e.d.

Rəhimov Sədiyyər Soltan oğlu, f.-r.e.d.

Sultanov Geys Cümşüd oğlu, f.-r.e.d.

Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu, f.-r.e.d.