Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт Физики

9 October 2020

Böyük tarixi anları yaşamaq nə yaxşı ki, bizə də nəsib oldu. Qüdrətli Azərbaycan  dövləti  Sizin rəhbərliyinizlə tarixi-əzəli torpaqlarına qayıdır. Zaman çətin, dövr mürəkkəbdir. Amma Sizin müdrik siyasətiniz, qətiyyətiniz, uğurlu addımlarınız sayəsində böyük qayıdış mərhələsinə qədəm qoyuruq. Ulu Öndər  Heydər Əliyevin başladığı böyük tarixi ədalətin bərpasına yönəlmiş missiyanı Siz uğurla başa çatdırırsınız. Bütün çətinliklərə, maneələrə baxmayaraq xalq-hakimiyyət birliyinin modeli bu uğurlu addımların təminatçısına çevrilib.      Bu gün Azərbaycan 30 il öncəki deyil, söz sahibi olmağımız dünya xəritəsindəki yerimizdən də böyük və dərindir. Ötən il Sizin inamla “Qarabağ Azərbaycandır!” söyləməyiniz, dədə-baba torpaqlarımızın tez bir zamanda düşmən tapdağından azad ediləcəyinə dəlalət  edirdi. Düz bir ildən sonra Sizin Ali Baş Komandanlığınızla Azərbaycan bayrağının öz doğma torpaqlarına qayıdışı başlandı.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  Fizika İnstitutunun kollektivi olaraq Sizin qüdrətli Azərbaycan uğrunda apardığınız haqq işində yanınızdayıq və inanırıq ki, tez bir zamanda  Qarabağda biz də  öz üzərimizə düşən missiyanı Azərbaycan elminin çiçəklənməsi naminə yerinə yetirəcəyik. 


Dərin hörmət və
ehtiramla Fizika İnstitutunun kollektivi adından 

direktor    Nazim Məmmədov

9 October 2020
9 October 2020

MÖHTƏRƏM CƏNAB PREZİDENT!SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANI! Показать

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФИЗИКИ БЫЛ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ

17 March 2020
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФИЗИКИ БЫЛ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ
17 March 2020

7-го февраля 2020 года на заседании Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев... Показать