Национальная Академия Наук Азербайджана
Институт Физики

AJP Fizika том XIX, 2013 № 04 az

13 March 2018

AJP Fizika том XIX, 2013 № 04 az

MÜNDƏRİCAT

1. TlInS2, TlGaSe2 və TlGaS2 monokristallarının sıçrayışlı keçiricilik mexanizminə sürətlənmişelektron seli ilə şüalanmanın təsiri Ə.Ə. Ismayılov

2. Bərk maddələrin səthində adsorbsiya olunmuş elementlərin lazer kütlə spektrometrik yollatəyini K.Z. Nuriyev, T.K. Nurubəyli, Q.M. Kərimli

3. γ –şüasının CuGaSe2 monokristalının spektral paylanmasına birbaşa təsiri İ. Qasımoğlu

4. FİZİKA, 2013, vol. XIX №4, section: En buraxilişinda dərc olunan məqalələrin qisa xülasəsi